Lokanta ve kafelere fiyat listesi zorunluluğu Resmi Gazete’de yayımlandı: 1 Ocak 2024 tarihiyle başladı.

Ticaret Bakanlığı fiyat listeleriyle ilgili bir düzenlemeyi 19 Aralık 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlayarak duyurmuştu. Değişiklikten önce yönetmeliğin 8’inci maddesinin 1. fıkrası; işletmelerin, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerlerini, hizmetin sunulduğu iş yerinde, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asması, takması veya koymasını öngörüyordu.

Yeni düzenlemeye göre ise yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerlerinin, iş yerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılması, takılması veya konulması gerekiyor.

Bu karara göre 1 Ocak 2024’ten itibaren lokanta, restoran, kafe ve pastanelerin, fiyat listelerini giriş kapısı ve masalara koyması zorunlu oldu. Giriş kapısı ve masalara! Yani iki yerde de olması gerekiyor.

Müşterilerin konforunu arttıracağı kesin olan bu değişiklik yayınlandığı anda sosyal medyada beğeni alırken, kağıt tüketimini arttırarak çevreye zarar verebileceği konusunda da endişeler yarattı.

Pandemi ile beraber hayatımıza giren, QR Menü ve Dijital Menülerinse akıbeti belirsizliğini koruyor. Yönetmelikte yapılan bu değişiklik QR Menü alışkanlığını bitirir mi bilinmez ama Ritapos ile QR Menü’nünüzü ücretsiz oluşturmaya devam edebilirsiniz.

Uygulamanın kontrolünün çok kolay oluşu sıkı denetimlerin habercisi gibi dursada uymayanların ne gibi bir yaptırım ile karşılaşacağı şu an bilinmiyor. Ağır yaptırımlara maruz kalmamak için işletme sahiplerine hızla tedbir alıp yönetmeliğe uyumlu hale gelmelerini öneriyoruz.

Scroll to Top