16.4. Ürün Yönetimi

Franchise’ın ana hesabında ürün listesi sayfası açıldığında işletmelerdekinden farklı olarak listenin son sütununda “Franchise” işlemleri görülmektedir. Ürünlerin ana hesaptaki durumları her bir satırda bulunan “Eşitle” tuşuyla diğer işletmeler ile eşitlenebilmekte ya da yanında bulunan “Sil” tuşu ile ilgili ürün tüm işletmelerden silinebilmektedir.

Ürün listesi

Topluca eşitleme yapılmak istendiği durumlarda ise listenin sağ üstünde bulunan “İşlemler” tuşu ile açılan pencereler kullanılabilmektedir.

Franchise işlem bitirme penceresi

“Eşitle” ve “Sil” tuşlarına basıldığında işletme listesi açılmaktadır. İşlem yapılması istenen işletmeler seçildikten sonra pencerenin altında bulunan “Eşitle” tuşuyla ilgili işlem tamamlanmaktadır.

Scroll to Top