API

Başlangıç

Şuan Ritapos'un apileri yetkilendirilmiş üçüncü partiler için veri görüntüleme ve ekleme amaçlı olarak kullanılabilmektedir.

Ritapos, sunduğu api'lerle geliştiricilerin Ritapos üye iş yerleri için çeşitli uygulamalar geliştirmelerine izin vermektedir.

Api'ler geliştirilme aşamasında olmasına rağmen tüm işletmeler için kullanılabilmektedir. Deneme için demo hesabına tanımlı işletmenin "oLhbFQadAJ6j6agG6" tanım numarasını kullanabilirsiniz.

Kayıtlı tüm işletmelerin bilgilerini döndürür curl -H "Content-Type: application/json" -X POST --data '{"email":"[email protected]","password":"demo"}' https://app.ritapos.com/users/login

Tüm işletmelerin bilgilerini döndürür.

Bu api şuan kapalıdır.
{ "id": "oLhbFQadAJ6j6agG6", "token": "X_b3ge4zmWnFuhA3Tcq7TbUlS_0ajzeDvdrsQEAuDgJ", "tokenExpires": "2017-12-26T19:10:11.381Z" }

Api sonucu dönen değerlerin açıklaması aşağıdaki gibidir.

 • _id: Kayıtlı kullanıcının tanım numarası
 • token: Giriş yapan kullanıcıyı tanımlamak için gerekli olan token
 • tokenExpires: Giriş yapan kullanıcının otomatik olarak sistemden çıkış yapacağı tarih ve saat

Veri Görüntüleme

Aşağıda listelenen yöntemlerle işletmelere ait pek çok veriyi görüntüleyebilirsiniz.

Genel olarak storeId, orderId, productId tanım numaraları ile veriler sunulmaktadır.

Kayıtlı tüm işletmelerin bilgilerini döndürür curl https://app.ritapos.com/rest/stores

Tüm işletmelerin bilgilerini döndürür.

Bu api şuan kapalıdır.
{ "profiles": [ { "_id": "oLhbFQadAJ6j6agG6", "storeSpecialHours": true, "storeName": "Demo", "storePhone": "2123123123", "storeStreet": "Nişantaşı", "storeCity": "İstanbul", "storeCountry": "Türkiye", "storeTimeZone": "+3", "storeWaitersFee": 10, "storeCurrency": 1, "storeWillUseForeignCurrencies": 1, "storeLogo": "6smygQinkPPQF3bXB", "storeGeopoint": [ 32.85974190000002, 39.9333635 ] } ] }

Api sonucu dönen değerlerin açıklaması aşağıdaki gibidir.

 • _id: İşletmenin tanım numarası
 • storeSpecialHours: Happy hour vb. özel saatlerdeki özel fiyat (priceOut2) uygulaması
 • storeName: İşletme adı
 • storePhone: İşletme telefonu
 • storeStreet: İşletme adresi
 • storeCity: İşletmenin bulunduğu şehir
 • storeCountry: İşletmenin bulunduğu ülke
 • storeTimeZone: İşletmenin bulunduğu zaman dilimi
 • storeCurrency: İşletmenin varsayılan para birimi
 • storeWillUseForeignCurrencies: İşletmenin farklı para birimleriyle ödeme kabul edip etmediği
 • storeWaitersFee: İşletmenin uyguladığı yüzdesel garsoniye miktarı
 • storeLogo: İşletmenin logosu
 • storeGeopoint: İşletmenin "longitute" ve "latitude" değerleri

Yakındaki işletmeler curl https://app.ritapos.com/rest/stores/near/32.8597419/39.932362/10000/0/

Belirtilen konuma yakın olan işletmelerin profil bilgilerini yakından uzağa olacak şekilde döndürür.

URL'de belirtilen ilk değer "longitude", ikinci değer "latitude", üçüncü değer metre cinsinden "maxDistance" ve son değer "minDistance" şeklindedir.

"maxDistance" değeri en çok 50000 olabilmektedir.
{ "profiles": [ { "_id": "oLhbFQadAJ6j6agG6", "storeSpecialHours": true, "storeName": "Demo", "storePhone": "2123123123", "storeStreet": "Nişantaşı", "storeCity": "İstanbul", "storeCountry": "Türkiye", "storeTimeZone": "+3", "storeCurrency": 1, "storeWillUseForeignCurrencies": 1, "storeWaitersFee": 10, "storeLogo": "6smygQinkPPQF3bXB", "storeGeopoint": [ 32.85974190000002, 39.9333635 ] } ] }

Api sonucu dönen değerlerin açıklaması aşağıdaki gibidir.

 • _id: İşletmenin tanım numarası
 • storeSpecialHours: Happy hour vb. özel saatlerdeki özel fiyat (priceOut2) uygulaması
 • storeName: İşletme adı
 • storePhone: İşletme telefonu
 • storeStreet: İşletme adresi
 • storeCity: İşletmenin bulunduğu şehir
 • storeCountry: İşletmenin bulunduğu ülke
 • storeTimeZone: İşletmenin bulunduğu zaman dilimi
 • storeCurrency: İşletmenin varsayılan para birimi
 • storeWillUseForeignCurrencies: İşletmenin farklı para birimleriyle ödeme kabul edip etmediği
 • storeWaitersFee: İşletmenin uyguladığı yüzdesel garsoniye miktarı
 • storeLogo: İşletmenin logosu
 • storeGeopoint: İşletmenin "longitute" ve "latitude" değerleri

Seçili işletmenin bilgileri curl https://app.ritapos.com/rest/store/oLhbFQadAJ6j6agG6

İşletmenin profil bilgilerini döndürür.

{ "profiles": [ { "_id": "oLhbFQadAJ6j6agG6", "storeSpecialHours": true, "storeName": "Demo", "storePhone": "2123123123", "storeStreet": "Nişantaşı", "storeCity": "İstanbul", "storeCountry": "Türkiye", "storeTimeZone": "+3", "storeWaitersFee": 10, "storeLogo": "6smygQinkPPQF3bXB", "storeGeopoint": [ 32.85974190000002, 39.9333635 ] } ] }

Api sonucu dönen değerlerin açıklaması aşağıdaki gibidir.

 • _id: İşletmenin tanım numarası
 • storeSpecialHours: Happy hour vb. özel saatlerdeki özel fiyat (priceOut2) uygulaması
 • storeName: İşletme adı
 • storePhone: İşletme telefonu
 • storeStreet: İşletme adresi
 • storeCity: İşletmenin bulunduğu şehir
 • storeCountry: İşletmenin bulunduğu ülke
 • storeTimeZone: İşletmenin bulunduğu zaman dilimi
 • storeWaitersFee: İşletmenin uyguladığı yüzdesel garsoniye miktarı
 • storeLogo: İşletmenin logosu
 • storeGeopoint: İşletmenin "longitute" ve "latitude" değerleri

Ürünlerin bilgileri curl https://app.ritapos.com/rest/products/oLhbFQadAJ6j6agG6

İşletmedeki ürünlerin bilgilerini döndürür.

{ "products": [ { "_id": "az9LWQNrhyQW644QC", "title": "Coca Zero", "priceOut": "5.00", "priceOut2": "4.00", "category": "RnRvyJFC24w9AjSwx", "picture": "zxig4b9xAS9jMzjZH", "variation": [ { "productId": "8dezN6DQRm8z5Yrdk" }, { "productId": "d2BkkvkdXzxEBquPS" } ] "addition": [ { "group": [ { "productId": "wuAnPYFJnRJWAowvp" }, { "productId": "az9LWQNrhyQW644QC" } ] }, { "group": [ { "productId": "wuAnPYFJnRJWAowvp" }, { "productId": "az9LWQNrhyQW644QC" } ] } ] } ] }

Api sonucu dönen değerlerin açıklaması aşağıdaki gibidir.

 • _id: Ürünün tanım numarası
 • title: Ürünün ismi
 • priceOut: Satış fiyatı
 • priceOut2: Özel satış fiyatı, işletmenin "storeSpecialHours" değeri true olduğunda uygulanan fiyat
 • category: Ürünün kategoriesi
 • picture: Ürünün resmi
 • variation: Ürünlerin varyanslarıdır. "Hamburger Menü"nün farklı tipleri "Küçük", "Orta", "Büyük" gibi burada tanımlanır. Varyansı olan ürünler siparişe eklenemez, eklenmesi için varyansları kullanıcıya sunulur.
 • addition: Ürüne ek olan ve ücretsiz olarak sunulan ürünleri gruplayarak sunar. Örneğin "Hamburger Menü"nün yanında Kola, Gazoz gibi içecekler bir grupta, Patates Kızartması, Soğan Halkası gibi ürünler başka bir grupta verilebilir. Bu ürünlerin tamamı "addition" alanında belirtilir ve sistemde tanımlı olduğu fiyatlarla siparişe eklenir. Eğer ücretsiz olarak eklenmesini istiyorsanız, istediğiniz ürünün bir kopyasını satış fiyatı "0" olacak şekilde sisteme eklemelisiniz.

Ürün kategorileri curl https://app.ritapos.com/rest/product-categories/oLhbFQadAJ6j6agG6

Ürün kategorilerinin tamamını döndürür.

{ "productCategories": [ { "_id": "RnRvyJFC24w9AjSwx", "title": "İçecekler", "screen": 1 } ] }

Api sonucu dönen değerlerin açıklaması aşağıdaki gibidir.

 • _id: Kategorinin tanım numarası
 • title: Kategorinin ismi
 • screen: Kategorinin hangi ekran (bar, mutfak vb.) ile alakalı olduğunu gösteren değer

Bekleyen (Açık) sipariş bilgileri curl https://app.ritapos.com/rest/orders/pending/oLhbFQadAJ6j6agG6

Ödemesi yapılarak kapatılmayan siparişlerin bilgilerini döndürür.

{ "orders": [ { "_id": "oyfGPTGaC3idQbdrS", "tableId": "hsoWSNzpc7GkQ9tQH", "discount": "0.00", "tip": 0, "type": 0, "paymentType": "0", "storeId": "oLhbFQadAJ6j6agG6", "createdBy": "oLhbFQadAJ6j6agG6", "updatedAt": "2017-07-22T13:19:07.739Z", "createdAt": "2017-07-22T13:19:07.974Z", "priceInTotal": 12.45, "priceOutTotal": 18, "updatedBy": "oLhbFQadAJ6j6agG6", "title": "#oyfGPTGaC3idQbdrS" } ] }

Api sonucu dönen değerlerin açıklaması aşağıdaki gibidir.

 • _id: Siparişin tanım numarası
 • tableId: Siparişin bulunduğu masanın tanım numarası
 • discount: Uygulanan indirim tutarı, "5%" şeklinde yüzdeselde olabilmektedir.
 • tip: Bahşiş miktarı
 • type: "0" ise bekleyen "1" ise kapanan
 • paymentType: "cash" ise nakit, "cc" ise kredi kartı vs...
 • storeId: İşletmenin tanım numarası
 • createdBy: Siparişi açan kişinin tanım numarası
 • createdAt: Siparişin eklendiği tarih ve saat
 • updatedBy: Son işlemi yapan kişinin tanım numarası
 • updatedAt: Son güncellemenin yapıldığı tarih ve saat
 • priceInTotal: Siparişin işletmeye olan maliyeti
 • priceOutTotal: Siparişin toplam tutarı
 • title: Siparişin başlığı

Seçili sipariş bilgileri curl https://app.ritapos.com/rest/order/f8RNrG5NPnv5JaTwr

Tanım numarası verilen siparişin bilgilerini döndürür.

{ "orders": [ { "_id": "f8RNrG5NPnv5JaTwr", "tableId": "0", "discount": "0.00", "tip": 0, "type": 0, "variation": 1, "paymentType": "0", "storeId": "oLhbFQadAJ6j6agG6", "createdBy": "oLhbFQadAJ6j6agG6", "updatedAt": "2017-07-22T18:25:02.359Z", "createdAt": "2017-07-22T13:23:46.146Z", "priceInTotal": 5, "priceOutTotal": 57, "updatedBy": "oLhbFQadAJ6j6agG6", "title": "#f8RNrG5NPnv5JaTwr", "orderTotal": 62.7 } ] }

Api sonucu dönen değerlerin açıklaması aşağıdaki gibidir.

 • _id: Siparişin tanım numarası
 • tableId: Siparişin bulunduğu masanın tanım numarası
 • discount: Uygulanan indirim tutarı, "5%" şeklinde yüzdeselde olabilmektedir.
 • tip: Bahşiş miktarı
 • type: "0" ise bekleyen "1" ise kapanan
 • variation: ürün varyansının ürün tablosundaki index değeri
 • paymentType: "cash" ise nakit, "cc" ise kredi kartı vs...
 • storeId: İşletmenin tanım numarası
 • createdBy: Siparişi açan kişinin tanım numarası
 • createdAt: Siparişin eklendiği tarih ve saat
 • updatedBy: Son işlemi yapan kişinin tanım numarası
 • updatedAt: Son güncellemenin yapıldığı tarih ve saat
 • priceInTotal: Siparişin işletmeye olan maliyeti
 • priceOutTotal: Siparişin toplam tutarı
 • title: Siparişin başlığı

Sipariş içindeki ürünler curl https://app.ritapos.com/rest/order-products/f8RNrG5NPnv5JaTwr

Tanım numarası verilen siparişin içeriğindeki ürünleri döndürür.

{ "orderProducts": [ { "_id": "Ki4h7seKjYmapuSRy", "orderId": "f8RNrG5NPnv5JaTwr", "productId": "wuLryfhABY52WKYCZ", "title": "Kebapçe", "specialHours": true, "addition": false, "priceIn": "0.00", "priceOut": "15.00", "amountPending": 1, "amountProcessing": 2, "amountCompleted": 0, "warning": false, "type": 0, "storeId": "oLhbFQadAJ6j6agG6", "updatedAt": "2017-07-22T18:25:03.514Z" } ] }

Api sonucu dönen değerlerin açıklaması aşağıdaki gibidir.

 • _id: Siparişin içindeki ürünün tanım numarası
 • orderId: İşletmenin tanım numarası
 • orderId: Siparişin tanım numarası
 • productId: Ürünün tanım numarası
 • title: Ürünün sipariş içindeki ismi
 • specialHours: Ürünün hangi "storeSpecialHours" değerinde eklendiği
 • addition: Eklenen bir ürünün ek ürün olarak eklenip eklenmediği
 • priceIn: Ürünün işletmeye maliyeti
 • priceOut: Ürünün satış fiyatı
 • amountPending: Bekleyen ürün
 • amountProcessing: İşlenen ürün
 • amountCompleted: Ödemesi alınan ürün
 • warning: Hazırlanan ürün
 • updatedAt: Son güncellemenin yapıldığı tarih ve saat

Kayıtlı müşteri verisi curl https://app.ritapos.com/rest/customer/05336211103

İşletmelerde tanımlı olan müşterinin bilgilerini customerPhonenumber değerine göre döndürür.

{ "customers": [ { "_id": "puqx2kQDJb6uxYGDe", "storeId": "oLhbFQadAJ6j6agG6", "customerName": "Cuma", "customerSurname": "Altın", "customerAddress": "Fener mah. 19. sok No:12 D:2 Antalya", "customerPhonenumber": "05336211103", "customerDiscount": 5, "customerGender": "male", "customerGeopoint": "36.84934934831533,30.76172642103427" } ] }

Api sonucu dönen değerlerin açıklaması aşağıdaki gibidir.

 • _id: Müşterinin ilgili işletmedeki tanım numarasıdır.
 • storeId: İşletmenin tanım numarası
 • customerName: Müşterinin adı
 • customerSurname: Müşterinin soyadı
 • customerAddress: Müşterinin adresi
 • customerPhonenumber: Müşterinin telefon numarası ya da işletme tarafından tanımlanan kod numarası
 • customerDiscount: İşletme tarafından müşteriye tanımlanan yüzdesel indirim
 • customerGender: Müşterinin cinsiyeti
 • customerGeopoint: Müşterinin adres bilgisi

Döviz kuru bilgileri php örnek koduyla

header('Content-Type:application/json; charset=utf-8');

$url = 'https://app.ritapos.com/methods/apiCurrency';
$data = array('currency' => '$'); // Accepts ₺,€,$,£, ₽

$ch = curl_init( $url );
# Setup request to send json via POST.

curl_setopt( $ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($data));
curl_setopt( $ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type:application/json; charset=utf-8'));
# Return response instead of printing.
curl_setopt( $ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true );
# Send request.
$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
# Print response.
var_dump($result);

İşletmenin varsayılan para birimine göre Ritapos'ta tanımlı döviz kurlarının günlük değerlerini döndürür.

Döviz kuru olarak ₺, €, $, £, ₽ değerlerini alabilir.

{ "GBP": { name: "Pound", symbol: "£", value: 0.91268 } }

Api sonucu dönen değerlerin açıklaması aşağıdaki gibidir.

 • name: Döviz kurunun ismi.
 • symbol: Dövizin sembolü
 • value: İşletmenin kullandığı varsayılan para birimine göre dövizin kat sayısı

Veri İşleme

İşletmelere veri eklemek gibi bu adımdan sonraki tüm işlemler için Ritapos tarafından yetkilendirilmeniz gerekmektir. Eğer yetkiniz yoksa öncelikle [email protected] adresine e-posta atarak bizimle iletişime geçiniz.

Bundan sonraki işlemleri yapabilmek için;

 • Ritapos tarafından yetkilendirilmeniz gerekmektedir.
 • Yetkilendirilmiş servisler ancak kendi ekledikleri "bekleyen (açık) siparişler" üzerinde işlem yapabilirler.
 • Bu işlemler ilgili sipariş kapandıktan ya da işletme tarafından onaylandıktan sonra yapılamaz.

Veri ekleme işlemleri genel olarak storeId, orderId, productId tanım numaraları ile ilgili işletmeye işlenebilmektedir. Yapılan her isteğe tarafınıza Ritapos tarafından verilen token eklenmelidir.

Yeni sipariş ekleme php örnek koduyla

İşletmelere veri eklemek gibi bu adımdan sonraki tüm işlemler için Ritapos tarafından yetkilendirilmeniz gerekmektir. Eğer yetkiniz yoksa öncelikle [email protected] adresine e-posta atarak bizimle iletişime geçiniz.
header('Content-Type:application/json; charset=utf-8');

$url = 'https://app.ritapos.com/methods/apiNewOrder';
$data = array('token' => '...',
'storeId' => 'oLhbFQadAJ6j6agG6');

$ch = curl_init( $url );
# Setup request to send json via POST.

curl_setopt( $ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($data));
curl_setopt( $ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type:application/json; charset=utf-8'));
# Return response instead of printing.
curl_setopt( $ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true );
# Send request.
$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
# Print response.
var_dump($result);

Id'si gönderilen işletmede boş bir sipariş açar ve açılan siparişin id değerini sonuç olarak döndürür.

"cKffRg438oBJF8Wnd"

Api sonucu dönen değerlerin açıklaması aşağıdaki gibidir.

 • orderId: Yeni açılan siparişin id değeri

Siparişe yeni bir ürün ekleme php örnek koduyla

İşletmelere veri eklemek gibi bu adımdan sonraki tüm işlemler için Ritapos tarafından yetkilendirilmeniz gerekmektir. Eğer yetkiniz yoksa öncelikle [email protected] adresine e-posta atarak bizimle iletişime geçiniz.
header('Content-Type:application/json; charset=utf-8');

$url = 'https://app.ritapos.com/methods/apiStore2Order';
$data = array('token' => '...',
'storeId' => 'oLhbFQadAJ6j6agG6',
'orderId' => 'BcZboshk62QMfX24C',
'productId' => 'z7AWqxYNnAtRghiH9',
'addition' => false);

$ch = curl_init( $url );
# Setup request to send json via POST.

curl_setopt( $ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($data));
curl_setopt( $ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type:application/json; charset=utf-8'));
# Return response instead of printing.
curl_setopt( $ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true );
# Send request.
$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
# Print response.
var_dump($result);

Id'si gönderilen siparişin içerisine productId olarak verilen ürünü ekler.

Addition ibaresi bu ürünün sunulan ürünün yanında verilen ek bir ürün olduğunu belirtir.

Siparişe not tanımlamak

İşletmelere veri eklemek gibi bu adımdan sonraki tüm işlemler için Ritapos tarafından yetkilendirilmeniz gerekmektir. Eğer yetkiniz yoksa öncelikle [email protected] adresine e-posta atarak bizimle iletişime geçiniz.
header('Content-Type:application/json; charset=utf-8');

$url = 'https://app.ritapos.com/methods/apiSetOrderNote';
$data = array('token' => '...',
'storeId' => 'oLhbFQadAJ6j6agG6',
'orderId' => 'BcZboshk62QMfX24C',
'note' => 'Not olarak girilecek metin');

$ch = curl_init( $url );
# Setup request to send json via POST.

curl_setopt( $ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($data));
curl_setopt( $ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type:application/json; charset=utf-8'));
# Return response instead of printing.
curl_setopt( $ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true );
# Send request.
$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
# Print response.
var_dump($result);

Id'si gönderilen siparişe verilen notu ekler.

Siparişe müşteri tanımlamak

İşletmelere veri eklemek gibi bu adımdan sonraki tüm işlemler için Ritapos tarafından yetkilendirilmeniz gerekmektir. Eğer yetkiniz yoksa öncelikle [email protected]pos.com adresine e-posta atarak bizimle iletişime geçiniz.
header('Content-Type:application/json; charset=utf-8');

$url = 'https://app.ritapos.com/methods/apiSetOrderCustomer';
$data = array('token' => '...',
'storeId' => 'oLhbFQadAJ6j6agG6',
'orderId' => 'BcZboshk62QMfX24C',
'customerId' => 'BcZboshk62QMfX24C');

$ch = curl_init( $url );
# Setup request to send json via POST.

curl_setopt( $ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($data));
curl_setopt( $ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type:application/json; charset=utf-8'));
# Return response instead of printing.
curl_setopt( $ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true );
# Send request.
$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
# Print response.
var_dump($result);

İşletmeye tanımlı bir müşteriyi id'si verilen siparişe tanımlar, müşterinin ilgili işletmede indirimi varsa bu indirim otomatik olarak siparişe uygulanır.

Siparişe indirim tanımalamak

İşletmelere veri eklemek gibi bu adımdan sonraki tüm işlemler için Ritapos tarafından yetkilendirilmeniz gerekmektir. Eğer yetkiniz yoksa öncelikle [email protected] adresine e-posta atarak bizimle iletişime geçiniz.
header('Content-Type:application/json; charset=utf-8');

$url = 'https://app.ritapos.com/methods/apiSetOrderDiscount';
$data = array('token' => '...',
'storeId' => 'oLhbFQadAJ6j6agG6',
'orderId' => 'BcZboshk62QMfX24C',
'discount' => '5%')

$ch = curl_init( $url );
# Setup request to send json via POST.

curl_setopt( $ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($data));
curl_setopt( $ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type:application/json; charset=utf-8'));
# Return response instead of printing.
curl_setopt( $ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true );
# Send request.
$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
# Print response.
var_dump($result);

Id'si verilen siparişe ilgili işletmenin varsayılan para birimi üzerinden indirim tanımlar. İndirimler float tipinde yada rakam sonuna eklenen yüzde işaretinden oluşan string tipinde olabilir.

Siparişin bahşiş tanımlamak

İşletmelere veri eklemek gibi bu adımdan sonraki tüm işlemler için Ritapos tarafından yetkilendirilmeniz gerekmektir. Eğer yetkiniz yoksa öncelikle [email protected] adresine e-posta atarak bizimle iletişime geçiniz.
header('Content-Type:application/json; charset=utf-8');

$url = 'https://app.ritapos.com/methods/apiSetOrderTip';
$data = array('token' => '...',
'storeId' => 'oLhbFQadAJ6j6agG6',
'orderId' => 'BcZboshk62QMfX24C',
'tip' => '10',

$ch = curl_init( $url );
# Setup request to send json via POST.

curl_setopt( $ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($data));
curl_setopt( $ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type:application/json; charset=utf-8'));
# Return response instead of printing.
curl_setopt( $ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true );
# Send request.
$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
# Print response.
var_dump($result);

Id'si verilen siparişe ilgili işletmenin varsayılan para birimi üzerinden bahşiş tanımlar. Bahşiş float tipinde olabilir.

Siparişin ödeme bilgisini tanımlamak

İşletmelere veri eklemek gibi bu adımdan sonraki tüm işlemler için Ritapos tarafından yetkilendirilmeniz gerekmektir. Eğer yetkiniz yoksa öncelikle [email protected] adresine e-posta atarak bizimle iletişime geçiniz.
header('Content-Type:application/json; charset=utf-8');

$url = 'https://app.ritapos.com/methods/apiSetOrderPaymentType';
$data = array('token' => '...',
'storeId' => 'oLhbFQadAJ6j6agG6',
'orderId' => 'BcZboshk62QMfX24C',
'paymentType' => 'cc');

$ch = curl_init( $url );
# Setup request to send json via POST.

curl_setopt( $ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($data));
curl_setopt( $ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type:application/json; charset=utf-8'));
# Return response instead of printing.
curl_setopt( $ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true );
# Send request.
$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
# Print response.
var_dump($result);

Id'si verilen siparişin ödeme tipinin tanımlanmasını sağlar. Ödeme tipi; kredi kartı için 'cc', nakit için 'cash', diğerleri için 'others' şeklinde kullanılmalıdır.

İşletmenin yazıcısından çıktı almak

İşletmelere veri eklemek gibi bu adımdan sonraki tüm işlemler için Ritapos tarafından yetkilendirilmeniz gerekmektir. Eğer yetkiniz yoksa öncelikle [email protected] adresine e-posta atarak bizimle iletişime geçiniz.

Yapım aşamasındadır.